free html5 templates

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจรับสินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเพื่อตรวจรับสินค้าพร้อมเขียนใบตรวจนับสินค้า
>> ดาวน์โหลด เอกสารตรวจนับสินค้า

รับใบขนส่งสินค้า/ชำระเงินค่าขนส่ง

ตรวจสอบเอกสารใบรับขนส่งสินค้า รายการสินค้าและชำระเงินค่าขนส่งสินค้า กรณีชำระเงินสดต้นทาง
>> ตัวอย่างเอกสารใบขนส่งสินค้า

ติดตามสถานะสินค้า

เช็คสถานะการจัดส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือโทรเข้าสอบถามกับเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเลขที่บิลในการจัดส่งสินค้า

ที่อยู่

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
25/1 ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170

ติดต่อ

Email: nimlogistics2556@gmail.com
Phone: 02-8887822                     
Fax: 02-8887188