free site templates

กระจายสินค้า 77 จังหวัดทุกพื้นที่ทั่วไทย

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย กรุงเทพฯ ปริมลฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
โดยทีมงานพันธมิตที่มีคุณภาพ มีรถบริการมากว่า 5,000 คัน

พันธมิตรร่วมกระจ่ายสินค้า

ทีมงานคุณภาพให้บริการกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็งบุรีรัมย์ขนส่ง

หจก.ชัยรุ่งเรืองชุมพร ขนส่ง

หจก.ชัยรุ่งเรือง พัทลุง ขนส่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้าขนส่ง

เดชาขนส่ง

ประกายเพชรบูรณ์ขนส่ง

บริษัท ไทยเอเซียบริการ จำกัด

ที่อยู่

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
25/1 ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170

ติดต่อ

Email: nimlogistics2556@gmail.com
Phone: 02-8887822                     
Fax: 02-8887188