เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทในเครือ ‘นิ่มซี่เส็ง’ ซึ่งขยายธุรกิจจาก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด โดยให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า และบริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั่วประเทศ เพื่อรองรับการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ด้วยเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 30 จุด รถบรรทุกมากกว่า 1,000 คัน เพื่อรองรับการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
 

web authoring software
Mobirise

วิสัยทัศน์
ให้คุณค่างานบริการ สร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมแก้ปัญหาโลจิสติกส์แก่ลูกค้าโดยเครือข่ายทั่วประเทศ ที่มีมาตรฐานและต้นทุนที่เหมาะสม  

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นบริหารงานโลจิสติกส์ และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะเวลาและต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าโดยพัฒนาเครือ ข่ายให้มีประสิทธิภาพ พร้อมการมีส่วนร่วมของทุกคน 

Mobirise
ที่อยู่

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
25/1 ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170

ติดต่อ

Email: nimlogistics2556@gmail.com
Phone: 02-8887822                     
Fax: 02-8887188