how to create your own web page

เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทในเครือ ‘นิ่มซี่เส็ง’ ซึ่งขยายธุรกิจจาก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด โดยให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า และบริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั่วประเทศ เพื่อรองรับการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ด้วยเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 30 จุด รถบรรทุกมากกว่า 1,000 คัน เพื่อรองรับการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
 

Mobirise

วิสัยทัศน์
ให้คุณค่างานบริการ สร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมแก้ปัญหาโลจิสติกส์แก่ลูกค้าโดยเครือข่ายทั่วประเทศ ที่มีมาตรฐานและต้นทุนที่เหมาะสม  

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นบริหารงานโลจิสติกส์ และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะเวลาและต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าโดยพัฒนาเครือ ข่ายให้มีประสิทธิภาพ พร้อมการมีส่วนร่วมของทุกคน 

Mobirise
ที่อยู่

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
25/1 ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170

ติดต่อ

Email: nimlogistics2556@gmail.com
Phone: 02-8887822                     
Fax: 02-8887188