ติดต่อสอบถาม

  ภาคเหนือ 
081-8819632
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
081-9886172
ภาคกลางและปริมลฑล
081-2876573
ภาคใต้
081-9887513
บริการเหมาคัน
081-9925747

 

 

Mail (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ใช้งาน : 

รหัสผ่าน : 
 

 

ขนส่งสินค้า,ขนส่ง,กระจายสินค้า,กระจาย,,ส่งทั่วประเทศ,กระจายสินค้าทั่วประเทศ,ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ,บริการเหมาคัน,เหมาคัน,เหมาคันทั่วประเทศ,โลจิสติกส์,Logistics,บรรจุ,หีบ,ห่อ,รับกระจายสินค้า,รับคนส่งสินค้า,เหนือ,กลาง,อีสาน,ใต้,ตะวันออก,ตะวันตก,ราคาถูก,รับถึงที่,Nim,เหมารถ ขนส่งสินค้า,ขนส่ง,กระจายสินค้า,กระจาย,,ส่งทั่วประเทศ,กระจายสินค้าทั่วประเทศ,ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ,บริการเหมาคัน,เหมาคัน,เหมาคันทั่วประเทศ,โลจิสติกส์,Logistics,บรรจุ,หีบ,ห่อ,รับกระจายสินค้า,รับคนส่งสินค้า,เหนือ,กลาง,อีสาน,ใต้,ตะวันออก,ตะวันตก,ราคาถูก,รับถึงที่,Nim,เหมารถ ขนส่งสินค้า,ขนส่ง,กระจายสินค้า,กระจาย,,ส่งทั่วประเทศ,กระจายสินค้าทั่วประเทศ,ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ,บริการเหมาคัน,เหมาคัน,เหมาคันทั่วประเทศ,โลจิสติกส์,Logistics,บรรจุ,หีบ,ห่อ,รับกระจายสินค้า,รับคนส่งสินค้า,เหนือ,กลาง,อีสาน,ใต้,ตะวันออก,ตะวันตก,ราคาถูก,รับถึงที่,Nim,เหมารถ

ขนส่งสินค้า,ขนส่ง,กระจายสินค้า,กระจาย,,ส่งทั่วประเทศ,กระจายสินค้าทั่วประเทศ,ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ,บริการเหมาคัน,เหมาคัน,เหมาคันทั่วประเทศ,โลจิสติกส์,Logistics,บรรจุ,หีบ,ห่อ,รับกระจายสินค้า,รับคนส่งสินค้า,เหนือ,กลาง,อีสาน,ใต้,ตะวันออก,ตะวันตก,ราคาถูก,รับถึงที่,Nim,เหมารถ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารโลจิสติกส์
  3. บริษัทในเครือ
"มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1"

"มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1"

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมงาน  “มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1” ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI หน่วยรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ในนามสมาคมขนส่งสินค้าเเละโลจิสติกไทย ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าทั่วประเทศ  ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าทัวประเทศ  ขนส่งสินค้า กระจายสินค้า  logistics
2012120813121 2012120813121 2012120813121 2012120813121