ขนส่งสินค้า กระจายสินค้า ขนส่งสินค้า กระจายสินค้า เหมาคัน  
ติดตามสินค้า ขนส่ง  

 

DBD ISO-LOGISTICS AWARD ประจำปี 2557

DBD ISO-LOGISTICS AWARD ประจำปี 2557

     เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557  บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด โดยนายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานบริษัท เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองมาตรฐาน ISOประจำปี 2557  โดยคุณนางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน DBD ISO-LOGISTICSAWARD ประจำปี...

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

      เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบก โดยคุณอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ เป็นผู้รับโล่ห์ มาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์

ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าทั่วประเทศ  ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าทัวประเทศ  ขนส่งสินค้า กระจายสินค้า  logistics
2012120813121 2012120813121 2012120813121 2012120813121