ติดต่อสอบถาม

ภาคเหนือ
081-8819632
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
081-9886172
ภาคกลางและปริมลฑล
081-2876573
ภาคใต้
081-9887513
บริการเหมาคัน
081-9925747

 

http://partner.nimlogistics.com/Login.aspx
 
   
   
   
 
   
 
 
ขนส่งทั่วประเทศ  กระจายสินค้า นิ่มโลจิสติกส์ Logistics ขนส่งทั่วประเทศ  กระจายสินค้า นิ่มโลจิสติกส์ Logistics ขนส่งทั่วประเทศ  กระจายสินค้า นิ่มโลจิสติกส์ Logistics ขนส่งทั่วประเทศ  กระจายสินค้า นิ่มโลจิสติกส์ Logistics
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริษัทในเครือ

"มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1"

"มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1"

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมงาน  “มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1” ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI หน่วยรับรองสมรรถนะวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ในนามสมาคมขนส่งสินค้าเเละโลจิสติกไทย ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

เตรียมพร้อมเป็นหน่วยทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

เตรียมพร้อมเป็นหน่วยทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

             บริษัท นิ่มซีเส็งโลจิสติกส์ จำกัด ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมขององค์กร จากคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)  

ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าทั่วประเทศ  ขนส่งสินค้า กระจายสินค้าทัวประเทศ  ขนส่งสินค้า กระจายสินค้า  logistics
2012120813121 2012120813121 2012120813121 2012120813121

 

 
next
prev